Jaké jsou nejčastější příčiny reklamací?

Nejčastějšími příčinami uplatňovaných reklamací na plechovou krytinu ze strany zákazníků jsou odlupování laku a jeho následné korodování. Jaká je příčina tohoto problému?

U plechu uskladněného příliš dlouho v nevhodných podmínkách dochází k zapaření a v dalším důsledku pak dochází k místnímu odpadávání vrstvy laku a po oxidaci zinku na těchto místech dochází k odkrytí ocelového jádra a jeho postupné, ale zpomalené (díky katodové pozinkované vrstvě) korozi.

Klienti si často neumějí představit a pochopit, proč to tak je, když tentýž plech je na střeše vystaven působení podobných podmínek (sníh, déšť, voda, změna teploty, slunce), a přesto nedochází k jeho zapařování. Rozdíl je v tom, že plechová krytina na střeše okamžitě po promočení vysychá. Po průniku vlhkosti mezi plechové desky uložené na sobě tyto desky v důsledku namočení nebo v důsledku kondenzace vodní páry nikdy nevyschnou (podobně jako při uskladnění desek). Proto se po jistém čase lak a pozinkovaná vrstva zapaří (viditelný bílý prášek). Tento efekt nazýváme také bílá koroze.

Jak tomu můžeme předejít:

Pokud je nezbytné uskladnit plech na delší dobu (maximálně 3 měsíce):
  • Okamžitě, do 2 týdnů, odstraňte ochrannou fólii: působení slunečního záření a vlhkosti na výrobky zabalené ve fólii způsobuje poškození vrstvy laku a pozdější komplikace při odstraňování fólie nebo zbytků lepidla.
  • Uskladněné výrobky chraňte před náhlými změnami vlhkosti vzduchu a teploty, které podmiňují kondenzaci vodní páry. Když tak neučiníte, na výrobku se mohou začít objevovat bílé (pozinkovaný plech) nebo černé skvrny (plechy z aluzinku) a poškození vrstvy laku (potahované plechy). Materiál proto uskladněte v suchých a větraných místnostech, ve kterých se nenacházejí agresivně reagující materiály a plechy nejsou vystaveny přímému působení slunce a vody (možnost zapaření plechu).
  • Materiál musí být uložen nejméně 20 cm od podlahy.
  • Každou desku přeložte tenkými distančními přeložkami nebo postavte nastojato, například ke zdi.
  • V případě nezbytného krátkodobého umístění plechů na otevřeném prostranství (na dobu vykonávání montážních prací) zajistěte podélný sklon plechu za účelem odvádění vlhkosti.
  • Použijte elementární zakrytí zajišťující větrání.
  • Dbejte o to, aby byl celý povrch plechů suchý.
Takovéto pokyny zákazníkovi odevzdáváme při každém nákupu našich plechů v podobě „Návodu na přepravu, uskladnění a údržbu”.