Kokios dažniausiai yra pretenzijų pareiškimo priežastys?

Dažniausiai klientai pareiškia pretenzijų dėl skardos, kuomet atšoka lakas ir ji koroduoja. Kokios priežastys tai nulemia?
Per ilgai netinkamomis sąlygomis sandėliuojama skarda pradeda šusti, dėl ko vietomis atšoka lako sluoksnis, šiose vietose oksidavusis cinkuotam sluoksniui, atidengiama plieninė šerdis, kuri palaipsniui (dėl katodinio cinkavimo sluoksnio) ima koroduoti.
Dažniausiai klientas negali įsivaizduoti ir suprasti, kodėl taip yra, kadangi skarda ant stogo yra veikiama tokių veiksnių kaip sniegas, lietus, vanduo, temperatūros pokyčiai, saulė ir pan., ir nešunta. Skirtumas tame, kad skarda ant stogo, jai sušlapus, iš karto yra išdžiovinama. Tuo tarpu skarda, susandėliuota lakštas ant lakšto, dėl vandens garų kondensavimosi tarp šių lakštų patekus drėgmei arba sudėjus jau sušlapusią skardą, neišdžius (analogiškai vyksta, sandėliuojant lentas). Todėl po kurio laiko lakas atšus, o cinko sluoksnis sušus (matomi balti milteliai; tai yra taip vadinamas baltosios korozijos efektas).    
Kad to išvengtumėte, reikia:
Jeigu būtina laikyti skardą susandėliuotą ilgesnį laiką (maksimaliai 3 mėnesius), reikia:

  • Besąlygiškai, iki 2 savaičių, nuimti apsauginę plėvelę: gaminius su apsaugine plėvele paveikus saulės spinduliams ir drėgmei, gali būti pažeistas lako sluoksnis, gali būti sunku nuimti plėvelę arba pašalinti klijų likučius.
  • Sandėliuojant gaminius, saugoti juos nuo per didelių oro drėgnio ir temperatūros pokyčių, kurie sukelia vandens garų kondensavimąsi. Dėl šio reikalavimo nesilaikymo gali atsirasti baltos dėmės /cinkuotoms skardoms/ arba juodos dėmės /alucinko skardoms/, pasižeisti lako sluoksnis /dengtos skardos/. Todėl medžiaga turi būti sandėliuojama sausose ir vėdinamose patalpose, gretimai nelaikant agresyviai reaguojančių medžiagų, neveikiant skardos tiesioginiams saulės spinduliams ir vandeniui /skardos sušutimo galimybė/.
  • Medžiagos turi būti pakeltos nuo pagrindo mažiausiai 20 cm.
  • Kiekvienas lakštas turi būti perdėtas tarpine arba lakštai sustatyti prie sienos.
  • Jeigu neišvengiamai reikia trumpam susandėliuoti skardą atviroje vietoje (pvz., kol bus baigti montavimo darbai), būtina užtikrinti nuolydį išilgai lakšto, taip bus pašalinama drėgmė.
  • Naudoti elementarią priedangą, užtikrinant oro cirkuliaciją.
  • Būtina užtikrinti, kad visas lakšto paviršius būtų sausas.

Šias rekomendacijas klientas gauna kiekvieną kartą, pirkdamas mūsų skardą, kaip „Transportavimo, sandėliavimo ir priežiūros instrukciją“.