Wróć do aktualności

Blachotrapez wspiera młodych specjalistów

Kategoria: Z życia firmy
Data dodania: 09.07.2020

Zakończenie roku szkolnego już za nami.  W rozmowie z dyrektorami szkół, w których Blachotrapez jest patronatem, sprawdziliśmy, jaki wpływ na rozwój młodych fachowców ma wsparcie profesjonalnych firm, czy wzrasta zainteresowanie zawodem dekarz wśród uczniów. 

Blachotrapez od lat wspiera młodych dekarzy w stawianiu pierwszych kroków w karierze zawodowej.  O perspektywach zawodu dekarz, praktyce oraz korzyściach związanych z uczęszczaniem do klas dekarskich, oraz patronackich rozmawialiśmy z panem Stanisławem Sitarzem, Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, panią Izabelą Popławską, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku, panią Elżbietą Urbańską-Golec, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu oraz panem Andrzejem Dębskim, Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej. 

BT: Dla kogo jest zawód dekarz?

Dyr. Stanisław Sitarz:  Zawód dekarz jest dla wszystkich pasjonatów wykonywania prac manualnych i cieszenia się z efektów swojej pracy. W tym zawodzie jest kilka bardzo ważnych kryteriów, które kandydat do tego zawodu powinien mieć na uwadze np. praca w ekstremalnych warunkach atmosferycznych, praca na wysokości, koszty związane z zakupem sprzętu. Wielu młodych ludzi nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji wyboru i decyduje się na szkołę, którą wybiera kolega czy sugerują wychowawcy lub rodzice.  Zawód dekarz jak każdy z zawodów budowlanych jest dla ludzi z pasją.

Dyr. Izabela Popławska:  Młodzież, która decyduje się na szkołę zawodową chce jak najszybciej się usamodzielnić, wyuczyć konkretnego, wybranego przez siebie zawodu i iść do pracy albo kontynuować naukę. Wśród uczniów są również pasjonaci, dla których dekarz  jest  wymarzonym zawodem lub kontynuują rodzinne tradycje. Nasza szkoła jest szkołą wielopokoleniową, w której niejednokrotnie  uczył się dziadek, później jego syn, a teraz nawet i wnuk. „Magnesem” zaś, przyciągającym  nowych uczniów może być przekonanie, że wykształcenie zawodowe zwiększa obecnie szansę młodych ludzi na znalezienie dobrze płatnej pracy. Reasumując, dekarz to zawód dla osób zafascynowanych realizacją swoich pasji, którzy nie boją się ciężkiej pracy. Daje on pewność, że za ciężką pracę otrzymają dobre wynagrodzenie, a praca - będzie na nich zawsze czekała.


BT: Czy wykształcenie zawodowe zwiększa obecnie szansę młodych ludzi na znalezienie lepszej pracy?

Dyr. Stanisław Sitarz:  Rynek pracy branży budowlanej w naszym kraju jest nienasycony. Każdy uczeń klasy dekarskiej, który chce pracować w tym zawodzie ma otwarte drzwi do wszystkich firm prowadzących działalność gospodarczą ukierunkowaną na dekarstwo, ciesielstwo i blacharstwo działających w powiecie biłgorajskim i ościennych. Współpraca z dekarzami umożliwia szkole udostępnienie uczniom wykazu firm, które potrzebują pracowników.

Dyr. Izabela Popławska: W nowoczesnej gospodarce coraz bardziej odczuwalny jest niedobór wykwalifikowanych pracowników. Są oni niezbędni, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie sektora budowlanego, a także wielu innych dziedzin. Dlatego konieczne jest pielęgnowanie kształcenia zawodowego i zwiększenie zainteresowania uczniów taką ścieżką życiowego wyboru i kariery. Coraz bardziej widoczne jest to, że właśnie absolwenci szkół zawodowych mogą liczyć na stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie i ciekawą pracę. Stwarzamy też naszym uczniom możliwości zdobywania dodatkowych uprawnień  i kwalifikacji  w ramach projektów unijnych. Pracując z młodzieżą,  uświadamiamy ją  i przekonujemy, że po ukończeniu naszej szkoły zostaną mistrzami w swoim fachu. 

BT: Jakie korzyści daje szkole oraz uczniom współpraca z firmą Blachotrapez?

Dyr. Stanisław Sitarz:  Firma Blachotrapez była pierwszym partnerem szkoły zainteresowanym założeniem i rozwojem kierunku kształcenia w zawodzie dekarz. Współpraca z firmą Blachotrapez niesie za sobą same korzyści dla szkoły i uczniów klas dekarskich. Największym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli cieszą się szkolenia przeprowadzane w Centrum Szkoleniowym w Ponicach, ale też szkolenia stacjonarne w szkole na pracowni zajęć praktycznych w naszej szkole. Szkoleniowcy i osoby odpowiedzialne za szkolenia w bardzo dużym stopniu przyczyniają się do podniesienia wiedzy i zdolności manualnych naszych uczniów, co niewątpliwie jest wartością dodaną do kształcenia przyszłych dekarzy. Nie można zapomnieć o wyposażeniu wszystkich uczniów w ubrania robocze zgodnie z przepisami BHP, promowaniu szkoły i zawodu dekarz w mediach społecznościowych, organizacji wycieczek i szkoleń wyjazdowych dla uczniów do centrum szkoleniowego w Rabce-Zdroju, wspomaganiu finansowym wyjazdów drużyn uczniów wystawionych na Mistrzostwa Polski Młodych Dekarzy, wyposażeniu pracowni dekarskiej w narzędzia i sprzęt do przeprowadzania zajęć praktycznych i egzaminów z kwalifikacji zawodowych, nieodpłatnym udostępnieniem materiałów produkowanych przez firmę do ćwiczeń dla uczniów klas dekarskich. Jedną z korzyści, która nie powinna być najważniejsza a jednak pełni dużą rolę jest przyznanie stypendiów dla najlepszych uczniów. 

Dyr. Izabela Popławska: Dobre i fachowe kształcenie zawodowe ma przyszłość, a nasze dotychczasowe doświadczenie  pozwala nam podejmować wspólne działania z firmami na rzecz rozwoju szkoły i naszych uczniów. Duży nacisk  kładziemy  na współpracę z firmami, które mają wpływ na jakość kształcenia młodzieży. Dzięki nim uczniowie poznają najnowsze technologie  i produkty na rynku. Przykładem takich działań jest tworzenie klas patronackich i ścisła współpraca ze znaczącą firmą na rynku polskim, jaką jest Blachotrapez, Otoczyła ona naszą szkołę swoim patronatem  i wspiera kształcenie naszej młodzieży poprzez doposażanie warsztatów, zapewnienie uczniom  odzieży roboczej na zajęcia praktyczne, organizowanie  szkoleń, podczas których młodzież zapoznaje  się z najnowszymi technologiami i produktami oraz otrzymuje certyfikaty. Organizuje również wycieczki dydaktyczno-krajoznawcze, podczas których uczniowie zdobywają przydatną wiedzę na temat działalności zakładów pracy. Blachotrapez pokazuje też możliwości przyszłej kariery zawodowej, funduje stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów w zawodzie i  nagrody rzeczowe. Dzięki  współpracy właśnie z taką firmą jak Blachotrapez rośnie prestiż szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskim. Uczymy się od najlepszych!

Dyr. Elżbieta Urbańska-Golec: Szkoła i uczniowie mają możliwość poznawania nowych materiałów i technologii stosowanych obecnie na rynku. Szkolenia prowadzone przez przedstawicieli firmy Blachotrapez cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży. Jest to także bardzo rozwijające i zachęcające do podjęcia nauki w szkole, która współpracuje ze znaną firmą w branży. 

Dyr. Andrzej Dębski: Dzięki współpracy z firmą Blachotrapez uczniowie mają możliwość uczestniczenia w specjalistycznych szkoleniach dekarskich, zapoznania się z nowoczesnymi technologiami, materiałami i narzędziami stosowanymi w branży, korzystają ze stypendiów fundowanych przez firmę. Szkoła dzięki współpracy z firmą rozwija swoją bazę dydaktyczną oraz szkoli swoich pracowników.

BT: Czy po spotkaniach i szkoleniach firmą Blachotrapez można zauważyć wzrost zainteresowania wśród uczniów zawodem dekarz?

Dyr. Elżbieta Urbańska-Golec: Tak, szczególnie wśród uczniów starszych klas Technikum Budowlanego. 
Po przeprowadzonych szkoleniach duża grupa uczniów była zainteresowana dalszym pogłębianiem wiedzy i umiejętności związanych z robotami dekarskimi i część z nich zapisała się na szkolenie w Rabce-Zdroju. 

Dyr. Andrzej Dębski: Można stwierdzić, że po spotkaniach szkoleniowych z firmą Blachotrapez uczniowie w większym stopniu są zainteresowani rozwijaniem umiejętności zawodowych związanych z dekarstwem.

BT: Czy uczniowie chętnie rozmawiają o tym, co ich pasjonuje/interesuje w dekarstwie?

Dyr. Elżbieta Urbańska-Golec: Najczęściej pytają o zarobki, pracę, możliwości zatrudnienia za granicą i w Polsce. Rozmawiają o sprzęcie stosowanym w robotach dekarskich. 

Dyr. Andrzej Dębski: Uczniowie technikum budowlanego bardzo chętnie rozmawiają o możliwościach i nowoczesnych rozwiązaniach dekarskich zwłaszcza z osobami dysponującymi wiedzą fachową i doświadczeniem w branży.

BT: Czy wykształcenie zawodowe zwiększa obecnie szansę młodych ludzi na znalezienie lepszej pracy?

Dyr. Elżbieta Urbańska-Golec: Zdobycie konkretnego zawodu w obecnych czasach ułatwia absolwentom szkół branżowej znalezienie pracy, szczególnie, gdy jest to zawód deficytowy na rynku. Lokalni pracodawcy często w czerwcu kontaktują się z naszą szkołą w poszukiwaniu przyszłych pracowników w zawodzie monter zabudowy i robót budowlanych. Sądzę, że tak samo będzie z kierunkiem dekarz. 

Dyr. Andrzej Dębski: Tak wykształcenie zawodowe umożliwia młodym ludziom na znalezienie lepszej pracy zwłaszcza jest to widoczne w branży budowlanej gdzie specjalistyczne umiejętności zawodowe przekładają się bezpośrednio na wynagrodzenie.

BT: Czy młodzi specjaliści pokryć dachowych, zwracają uwagę i poszerzają wiedzę z zakresu nowych technologii branżowych?

Dyr. Elżbieta Urbańska-Golec: Generalnie młodzież na kierunkach budowlanych bardzo chętnie bierze udział we wszystkich formach doskonalenia i poszerzania zakresu wiedzy. Są nastawieni nie tylko na poznawanie nowych technologii, ale przede  wszystkim na poznawanie nowych materiałów i sprzętów.  

Dyr. Andrzej Dębski: Tak. Uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej, zwracają szczególną uwagę na pojawiające się nowe rozwiązania oraz technologie w branży budowlanej. Zarówno w szkole jak i  za pomocą odpowiednich narzędzi śledzą nowe sposoby montażu, innowacyjne produkty czy zastosowania pokryć dachowych. 
 

Komentarze
Jesteśmy częścią Grupy Blachotrapez
logo-blachotrapez
logo-btrsystems
logo-krop
logo-revoltenergy
logo-pvex
logo-gard