Wróć do aktualności

Klasy dekarskie pod patronatem Blachotrapezu - podsumowanie dyrektorów szkół

Kategoria: Z życia firmy
Data dodania: 08.07.2019

Pierwsi absolwenci klasy dekarskiej pod patronatem Blachotrapez – podsumowanie dyrektorów szkół
Za nami zakończenie roku szkolnego. Dla absolwentów to czas, kiedy muszą zadecydować o swojej przyszłości zawodowej. W rozmowie z dyrektorami szkół, w których Blachotrapez obejmuje patronatem klasy dekarskie, sprawdziliśmy, jaki wpływ na rozwój młodych fachowców ma wsparcie profesjonalnych firm.

Blachotrapez od lat wspiera młodych dekarzy w stawianiu pierwszych kroków w karierze zawodowej. Jednym ze sposobów jest patronat nad klasami o profilu dekarskim w szkołach w całej Polsce. O perspektywach zawodu dekarza, praktyce oraz korzyściach związanych z uczęszczaniem do klas patronackich rozmawialiśmy z panem Stanisławem Sitarzem, Dyrektorem Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju oraz z panią Izabelą Popławską, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku.

BT: Dziś zakończenie roku, czy są Państwo dumni z tegorocznych absolwentów? Jak oceniają Państwo ostatnie lata?
Dyr. Stanisław Sitarz: Warto nadmienić, że są to pierwsi absolwenci klasy dekarskiej w naszej szkole. Ze względu na duże zainteresowanie zawodem dekarza na polskim rynku pracy, trzy lata temu zdecydowaliśmy się na poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły właśnie o taki specjalistyczny profil. Już niedługo, absolwenci naszej klasy dekarskiej podejmą wyzwanie zdania egzaminów kwalifikacyjnych. W ocenie mojej i nauczycieli zawodu są do nich bardzo dobrze przygotowani. Jesteśmy z nich dumni i liczymy na to, że na rynku pracy pojawią się nowi, młodzi dekarze.
Dyr. Izabela Popławska: Pracując z młodzieżą, uświadamiamy i przekonujemy ją, że po ukończeniu naszej szkoły zostaną mistrzami w swoim fachu. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w zawodowych konkursach regionalnych i ogólnopolskich. Tutaj mogę pochwalić się szczególnymi osiągnięciami naszych uczniów w Ogólnopolskim Turnieju Budowlanym „Złota Kielnia”, do którego dostaje się tylko po 6 uczniów w danym zawodzie z Polski. W 2017 r mieliśmy 2 finalistów w zawodzie dekarz, w ubiegłym roku też 2 finalistów, a nasz uczeń zdobył tytuł najlepszego dekarza w Polsce. Natomiast w tym roku mieliśmy aż 4 finalistów tego turnieju, czyli najwięcej w Polsce! Chciałabym dodać, że w tym roku jestem bardzo dumna ze swoich absolwentów, którzy jako uczniowie osiągali bardzo dużo sukcesów indywidualnych i grupowych na płaszczyźnie regionalnej oraz ogólnopolskiej.

BT: Czy z obecnymi absolwentami wiążą się szczególne wspomnienie?
Dyr. Stanisław Sitarz: Podjęliśmy szczególnie wiele starań, by otworzyć klasę dekarską w naszej szkole. Pamiętam wyjazdy do gimnazjów i propagowanie zawodu dekarza przez przedstawicieli szkoły, jak również Polskie Stowarzyszenie Dekarzy. Wspominam pierwsze kroki stawiane w szkole i porozumienia z firmą Blachotrapez, odnośnie patronatu nad klasą dekarską. Dzięki tej współpracy zorganizowaliśmy wspólnie szereg szkoleń i wyjazdów dla uczniów, m.in. na targi budowlane czy Mistrzostwa Polski Młodych Dekarzy, na których uczniowie klasy II zajęli III miejsce. Wspólne działania z całym środowiskiem dekarskim, zarówno producenckim, jak i wykonawczym procentowały w postaci narzędzi, sprzętu, szkoleń i materiałów szkoleniowych. Zaangażowanie firmy Blachotrapez, nauczycieli zawodu i PSD uważam za wielki wkład dla dobra kształcenia przyszłych fachowców.
Dyr. Izabela Popławska: Oczywiście. Doskonale pamiętam, gdy nasz uczeń Kamil Sadowski został Mistrzem Polski Młodych Dekarzy 2018, zaś aż 3 tegorocznych absolwentów było finalistami ogólnopolskiego konkursu „Złota Kielnia” w zawodzie „dekarz”. Pozostanie też po nich trwały ślad w postaci profesjonalnej reparacji dachu jednego z naszych budynków szkolnych.

BT: Czym różni się zwykła klasa o profilu technicznym od klasy patronackiej?
Dyr. Stanisław Sitarz: Dla Dyrektora szkoły klasa patronacka to pewność, że wysiłek włożony w kształcenie i bezpośrednią współpracę ze środowiskiem branżowym, zaowocuje w przyszłości spełnieniem zawodowym naszych uczniów. Klasa techniczna skupia się na przekazaniu ogólnej wiedzy na temat technologii, kalkulacji kosztów i wykonania robót produkcyjnych. Klasa patronacka wskazuje szczegółowo techniki wykonania i ukierunkowuje na rozwiązania ściśle związane z wytycznymi poszczególnych producentów. Klasy patronackie dają uczniom większą pewność zatrudnienia, a nawet pomocy w rozwinięciu własnej firmy.
Dyr. Izabela Popławska: W klasach patronackich młodzież jest bardziej zmotywowana niż w klasach technicznych. Mają też wycieczki studyjne, większy kontakt z produktami i technologią  znanych polskich firm oraz bezpośredni kontakt z pracodawcami. Celem klas patronackich jest przede wszystkim realizacja zajęć praktycznych i praktyki zawodowej w atrakcyjny sposób poprzez współpracę  z wiodącymi firmami budowlanymi w regionie, podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez dostęp do nowoczesnej infrastruktury budowlanej zakładów patronackich oraz identyfikacja potrzeb i dostosowanie się uczniów szkoły do wymagań lokalnych pracodawców.

BT: Czy klasy patronackie są potrzebne w szkołach? Jakie niosą ze sobą korzyści dla uczniów i dla szkoły?
Dyr. Stanisław Sitarz: Klasy patronackie są nie tylko potrzebne ale niezbędne w szkołach branżowych. Tylko potrzeba rynku i organizacja szkoleń dla potencjalnych przyszłych pracowników pozwoli na zachowanie branży. Młodzi ludzie potrzebują wkładu w swoje wykształcenie, zarówno ze strony rodziców, jak i ludzi, którzy zachęcą ich do pewnego działania, a co za ty idzie zdobycia zawodu, który będzie determinantem w ich przyszłym życiu. Korzyścią dla szkoły jest nie tylko wsparcie finansowe, zakup podręczników, organizacja szkoleń oraz stypendia dla najlepszych uczniów. Przede wszystkim szkoła poprzez nauczanie i wsparcie firm patronackich zyskuje w społeczeństwie lokalnym i w kraju, prestiż i uznanie na rynku pracy, a uczniowie - doświadczenie i pewnego rodzaju stabilizację. Mogą mieć pewność, że ruszając w dorosłe,  zawodowe życie, nie będą sami.
Dyr. Izabela Popławska: Dobre  i  fachowe  kształcenie  zawodowe  ma  przyszłość, a  nasze dotychczasowe  doświadczenie  sprawia,  iż  podejmujemy  wspólne działania z firmami na rzecz rozwoju szkoły i naszych uczniów. W naszej szkole mamy aż 6 klas pod patronatem znaczących w branży firm, m.in. firmy Blachotrapez. Otaczają one swoją opieką i wspierają kształcenie naszej młodzieży  poprzez doposażanie warsztatów szkolnych w sprzęt, narzędzia oraz materiały i produkty firmowe. Zapewniają uczniom odzież roboczą na zajęcia praktyczne, organizują  warsztaty dydaktyczne, podczas których młodzież i nauczyciele zapoznają  się z najnowszymi technologiami. Co roku najlepszym uczniom w danym zawodzie są fundowane przez firmy patronackie stypendia pieniężne oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Stwarzamy też naszym uczniom możliwości zdobywania dodatkowych uprawnień i kwalifikacji w ramach projektów unijnych, a także uczestnictwa w płatnych stażach w Polsce i za granicą. Duży nacisk kładziemy na współpracę z pracodawcami i firmami patronackimi, która ma wpływ na jakość kształcenia młodzieży. Zajęcia praktyczne odbywają się w dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych. Wszystkie wymienione wyżej działania  są potwierdzeniem, że firmy mają duży wpływ na kształcenie młodzieży, a jednocześnie szkoła może poznać oczekiwania pracodawców i się do nich dostosować. Dzięki  współpracy z firmami takimi jak Blachotrapez rośnie prestiż szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskim. Uczymy się od najlepszych!

BT: Czy uczniowie chętnie angażują się w zajęcia praktyczne i chcą poznawać nowe technologie?
Dyr. Stanisław Sitarz: W pierwszym etapie nauki większość uczniów potrzebuje pomocy w realizacji zadań praktycznych. Wszystko co nowe niesie ze sobą pewne obawy. Jednak kiedy uczniowie wezmą w swoje ręce nowe narzędzia i zaczynają wykonywać prace, z każdym dniem widać rozwój ich umiejętności. Uczniowie klasy dekarskiej chętnie angażują się na zajęciach w pracowni. To zaangażowanie widać najbardziej podczas zajęć, na których wykonywane są prace na zlecenie. Ich efekty pozostają na długo, a oceniać je będzie prawdziwy klient.
Dyr. Izabela Popławska: Uczniowie, aktywnie angażują się  w prace na zajęciach praktycznych zwłaszcza, gdy szkolą ich nauczyciele z pasją, którzy potrafią ich zarazić zawodem. Cyklicznie uczestniczą w szkoleniach   z dekarzami, podczas których poznają nowe produkty i technologie. Ponadto firmy patronackie organizują warsztaty i szkolenia dla uczniów oraz wycieczki dydaktyczne do swoich zakładów np. do siedziby firmy Blachotrapez w Rabce.

BT: Fach w ręku jest obecnie niezwykle cenny na rynku. Czy zainteresowanie zawodem dekarza wśród młodych ludzi jest duże?
Dyr. Stanisław Sitarz: Coraz mniejsza ilość fachowców na rynku sprawia, że zawody specjalistyczne są coraz bardziej doceniane przez społeczeństwo. W naszym środowisku zawód dekarza jest szczególnie poszukiwany. Z bólem mówię że zainteresowanie tym zawodem jest niewielkie, lecz w porównaniu z latami ubiegłymi notujemy coraz większy wzrost.
Dyr. Izabela Popławska: Obecnie wizerunek szkół zawodowych się odbudowuje. Wcześniej sylwetka ucznia szkoły zawodowej była przedstawiana w niekorzystnym świetle i młodzi ludzie niechętnie decydowali  się na wybór tego profilu kształcenia. Coraz więcej osób decyduje się na szkołę zawodową, by jak najszybciej się usamodzielnić, wyuczyć konkretnego, wybranego przez siebie zawodu i iść do pracy albo kontynuować naukę. Wśród uczniów są również pasjonaci, dla których jest to wymarzony zawód lub kontynuacja tradycji rodzinnych. Nasza szkoła jest szkołą wielopokoleniową, w której uczył się dziadek, syn  a teraz wnuk. Poziom kształcenia zawodowego wzrasta dzięki wsparciu miasta i firm,  czego efektem jest oddanie do kształcenia uczniów  w 2017 r., aż trzech warsztatów w branży budowlanej. Niestety, przykro to powiedzieć, ale  nie ma zbytniego zainteresowania zawodem dekarza, podobnie jak innymi w szkołach zawodowych. Próbujemy odbudowywać prestiż zawodu i kształcenia, ale myślę, że rynek to zrobi za nas, bo nasi absolwenci są po prostu rozchwytywani przez firmy. I bardzo dobrze zarabiają, często już jako uczniowie.

BT: Czy szkoła pomaga znaleźć pracę po szkole przyszłym fachowcom?
Dyr. Stanisław Sitarz: Szkoła bardzo często organizuje spotkania z pracodawcami, którzy mogą bezpośrednio zachęcić przyszłych fachowców do pracy w swojej firmie. Nasi uczniowie biorą udział w stażach i praktykach zawodowych, gdzie w praktyce mogą poznać pracę dekarza. Trzeba przyznać, że większość naszych absolwentów znajduje zatrudnienie w kraju.
Dyr. Izabela Popławska: Szkoła szczyci się dobrym przygotowaniem uczniów do funkcjonowania na rynku pracy. Absolwenci mogą kontynuować naukę, podjąć pracę lub założyć własną firmę. Dobre przygotowanie praktyczne uczniów gwarantuje im znalezienie po ukończeniu szkoły pracy z atrakcyjnym wynagrodzeniem. W dzisiejszych czasach ponownie aktualnym staje się stwierdzenie „fach to pieniądz”. Sukces taki możliwy jest do osiągnięcia dzięki szerokiej współpracy z pracodawcami. Pracodawcy uczestniczą w procesie kształcenia realizując różne formy współpracy, organizując zajęcia praktyczne, staże, patronaty, szkolenia teoretyczne i pokazy praktyczne, doposażenie warsztatów szkolnych, udział w konkursach zawodowych. Szkoła nie musi wspomagać uczniów w znalezieniu pracy bo pracodawcy ich szukają, przyjeżdżają do szkoły w poszukiwaniu  fachowców w zawodzie dekarz. Oczywiście uczniowie uczestniczą w targach pracy, jeżdżą na wycieczki dydaktyczne i tam również proponowana jest im  praca. Nasi dekarze byli na targach budowlanych  BUDMA w Poznaniu, gdzie również proponowane były im atrakcyjne miejsca pracy. To buduje prestiż naszej szkoły w środowisku związanym z budownictwem.

Komentarze
Jesteśmy częścią Grupy Blachotrapez
logo-blachotrapez
logo-btrsystems
logo-krop
logo-revoltenergy
logo-pvex
logo-gard