Wróć do Bloga

Dach a podatek dachowy VAT – opodatkowanie od zakupu oraz robót. Faktura za remont dachu.

Data dodania: 09.12.2020
8 minut

Dowiedz się, jakie normy prawne obowiązują w przypadku robót dekarskich i zakupu nowego pokrycia dachowego. Oto najważniejsze rzeczy, o których musisz pamiętać.

Dach a podatek dachowy VAT to temat, który kumuluje w sobie wiele różnych, często sprzecznych komunikatów. Normy prawne są dosyć jasne, jednak problem tkwi w tym, że stawkę podatku definiuje naprawdę sporo czynników. Żeby móc wyliczyć właściwą kwotę, musimy zapoznać się z wieloma aktami prawnymi – wystarczy spojrzeć na to, jak bardzo podatek dachowy VAT jest obudowywany dodatkowymi ustawami, które mają uregulować jego stawkę, wynoszącą aktualnie 23%.

Opodatkowanie zakupu dachu i robót dekarskich

Dostępne w Internecie kompendia dotyczące opodatkowania zakupu dachu i robót dekarskich mają tendencję do szybkiej utraty ważności – ciągle powstają nowe wytyczne, a stare akty prawne są na bieżąco modyfikowane. Oznacza to, że w przypadku chęci modernizacji starego dachu, jego budowy albo wykonania innych prac dekarskich, musimy liczyć się z różnymi stawkami podatku VAT. Co prawda, jeśli nie interesują nas oszczędności, możemy zrealizować wszystko na stawce 23-procentowej. Pamiętajmy jednak, że nie jest to optymalna droga – 8% stawki VAT na blachę dachową, materiały i prace wykonawcze stanowi ogromną, aż 15 procentową różnicę, po którą warto sięgnąć, jeśli tylko mamy taką możliwość. A to, czy jest taka możliwość, zależy od kilku podstawowych norm prawnych. Zacznijmy więc od najprostszego, ale jakże ważnego pytania.

Faktura  za zakup lub remont dachu 8 czy 23% VAT?

Pytanie to jest kluczowe, a prawo dostarcza nam kilku możliwych rozwiązań wątpliwości. Niezależnie od tego, czy wykonujemy przebudowę obiektów budowlanych, czy zależy nam na wykonaniu zupełnie nowego pokrycia dachowego, możemy wystawić fakturę za remont dachu z jednolitą stawką podatku VAT 8% albo stawką mieszaną – część 8%, część 23%. Wytyczne w tej materii zawarte są w artykule 41 „ustawy o podatku od towarów i usług”. Większość szczegółów omawiamy przy okazji przytaczania tego aktu prawnego – warto wiedzieć, że w zależności od zakresu prac, możemy uzyskać stawkę 8-procentową np. na 150 m2, co ma miejsce w przypadku lokali mieszkalnych, natomiast cała „nadwyżka” względem metrażu opłacana jest w wymiarze 23-procentowym. Tak więc, jeśli wykonywany przez nas jest remont na 300m2 w przypadku lokalu mieszkalnego, który zaliczany jest do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, połowa kwoty, którą przyjdzie nam zapłacić netto, objęta jest podatkiem 8%, a druga połowa 23%. Po bardziej szczegółowe informacje warto zajrzeć do pełnej treści aktu, który znajduje się poniżej.

Jeśli interesuje nas budowa komercyjna – wówczas obowiązuje nas możliwość odliczenia VAT-u od podatku. Dlatego w tym przypadku skupimy się głównie na budynkach mieszkalnych. W wypadku budynków użyteczności publicznej stawka vat na remont dachu wynosi 8%.

Jaka stawka VAT dla usługi wymiany dachu?

W tym przypadku tak samo mamy do czynienia ze stawką 8%, o ile prace wykonywane są w budynkach, które zaliczane są do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. No i oczywiście, o ile nie przekroczony zostanie metraż, który ujęty jest w artykule 41 „ustawy o podatku od towarów i usług”.

Wymiana dachu podatek VAT

Jaka stawka VAT przy zakupie nowego pokrycia dachowego?

Nowe pokrycie dachowe podlega tym samym normom prawnym – kluczem jest tu wspomniany artykuł 41 „ustawy o podatku od towarów i usług”. Warto jednak wiedzieć, że stawka ta przeznaczona jest ze względu na zagospodarowywaną powierzchnię lub typ budynku, a nie koszt instalacji. Oznacza to, że możemy wykonać nowe pokrycie dachowe z bardzo drogiego materiału, a i tak będziemy mogli skorzystać z obniżonego VAT-u.

Przepisy prawne i ustawy warunkujące podatek dachowy

Dach a VAT to z pewnością niezbyt prosty, a wręcz skomplikowany temat. Oto wszystkie przepisy prawne wraz z ich treścią, które na pewno pomogą w ustaleniu stawki VAT. Większość z nich pochodzi z bardzo przestarzałego aktu prawnego z dnia 11 marca 2004 „o podatku od towarów i usług”, który to akt był w międzyczasie obudowany różnymi innymi ustawami.

Treść artykułu 41. „Stawki podatku”:

1. Stawka podatku wynosi 22% [...] dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 7% [...].

W rozdziale 12 przeczytamy również, że:

Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do:

1) dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;

2) robót konserwacyjnych dotyczących:

a) obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,

b) lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

– w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 1.

Wymagana jest jednak precyzyjna definicja budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Znajdziemy ją w kolejnym podpunkcie:

12a. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych, sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, oraz obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, a także mikroinstalację, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.11) ), funkcjonalnie z nimi związaną, z zastrzeżeniem ust. 12b. 12b. Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2 ; 2) lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2. […]

Ustawodawstwo udziela nam także odpowiedzi w kwestii tego, co się stanie, gdy przekroczone zostają powyższe limity – 300 m2 i 150 m2 w przypadku odpowiednio budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych. Możemy wtedy liczyć na niższą stawkę dla prac na powierzchni, która objęta jest obniżonym VAT-em.

12c. W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej, z zastrzeżeniem ust. 12 pkt 2.

Konfundujący może być fakt, że mamy tu do czynienia ze stawkami 22-procentowymi, podczas gdy realnie VAT wynosi 23%. Wynika to z postanowień ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. „o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej”, która była wspierana w późniejszych latach zapisem „o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw” z dnia 20 grudnia 2013. Została ona zastąpiona ustawą „o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw” z dnia 1 grudnia 2016, a następnie zaktualizowana (w kontekście podatku VAT) 22 listopada 2018 w ustawie „o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług”.

1
8 minut
Dodaj swój komentarz
Nie wiesz jaki produkt wybrać?

Skontaktuj się
z naszym doradcą!

Jesteśmy częścią Grupy Blachotrapez
Grupa Blachotrapez
logo-blachotrapez
logo-btrsystems
logo-krop
logo-revoltenergy
pbc-panels
logo-pvex
logo-gard
logo-pbc
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.