Wróć do Bloga

Wymiana dachu - jak wykonać remont pokrycia?

Data dodania: 10.09.2020
12 minut

Każdy inwestor wcześniej czy później stanie przed koniecznością remontu dachu, zwłaszcza, jeśli zamieszkiwany przez niego budynek ma już swoje lata. Z biegiem czasu elementy konstrukcyjne dachu oraz jego pokrycie, szczególnie narażone na działanie czynników atmosferycznych, starzeją się, a ich parametry techniczne ulegają pogorszeniu.

Żywotność dachu z pewnością wydłużą regularne przeglądy i naprawy konserwacyjne, jednak w pewnym momencie takie zabiegi mogą się okazać niewystarczające. Konieczna wówczas będzie wymiana pokrycia dachowego, która – wbrew powszechnym opiniom – nie musi bardzo mocno nadszarpnąć domowego budżetu, a z pewnością rozwiąże szereg problemów.

Remont dachu - kiedy należy wymienić pokrycie

Przeciekanie, uginająca się połać, uszkodzenia mechaniczne, więźba dachowa lub sztywne poszycie zaatakowane przez grzyby czy owady – to znaki, że pokrycie dachu wymaga wymiany. Oprócz upływu czasu czy zdarzeń losowych, impulsów do wymiany dachu dostarczają też inne remonty wykonywane w budynku, np. zmiana elewacji czy chęć adaptacji poddasza na pomieszczenia mieszkalne. Często okazuje się, że znajdująca się dotychczas na dachu dachówka ceramiczna, bitumiczna przestały pasować do zrewitalizowanego budynku i ich wymiana jest konieczna.

Wymiana dachu: czy na remont pokrycia dachu trzeba uzyskać pozwolenie?

Wymiana pokrycia dachowego należy do dużych przedsięwzięć, zanim więc rozpoczną się jakiekolwiek prace, trzeba zorientować się, jaki będzie ich zakres i jakie konsekwencje prawne są z tym związane. W zależności od usytuowania budynku, od tego, czy planowana jest wymiana pokrycia w domu jednorodzinnym czy np. bliźniaku, a także od zakresu planowanych robót, możliwe będzie przeprowadzenie remontu bez żadnych formalności lub też trzeba będzie zgłosić plany w starostwie, a nawet – w przypadku dużej ingerencji w konstrukcję dachu – konieczne okaże się uzyskanie pozwolenia na budowę.

Kluczowe znaczenie dla zyskania orientacji w gąszczu przepisów ma rozróżnienie pojęć „remont dachu” i „modernizacja dachu”, bo każde z nich wymaga podjęcia innych kroków, zgodnych z przepisami ustawy „Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 roku. W myśl powyższej ustawy, pod pojęciem remontu dachu rozumiemy „wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym”. Jeśli zatem zamierzamy wymienić np. dachówkę ceramiczną na blachodachówkę, to mamy wówczas do czynienia właśnie z remontem.

Inny zakres prac kryje się pod pojęciem modernizacji. W myśl ustawy „Prawo budowlane”, modernizacja dachu to inaczej jego przebudowa, w wyniku której zmieniają się parametry użytkowe lub techniczne istniejącego obiektu budowlanego. Należeć tu będą prace takie jak zmiany w konstrukcji dachu, budowa dodatkowego okna dachowego, nadbudowa i inne, bardziej inwazyjne przedsięwzięcia niż sama wymiana pokrycia dachowego.

wymiana dachu

Jeśli planujemy jedynie remont dachu, nie jest wymagane zgłaszanie tego faktu do starostwa, pod warunkiem, że przewidziany zakres prac dotyczy obiektu budowlanego, który zgodnie z przepisami ustawy moglibyśmy wybudować na podstawie zgłoszenia z projektem. Dotyczy to wolnostojących domów jednorodzinnych, których obszar działania ogranicza się do działek, na których zostały zaprojektowane (nie obejmuje to więc sytuacji, w której planujemy remont dachu na połowie bliźniaka czy w segmencie). Jeśli natomiast w planach jest modernizacja dachu, gdzie wymiana pokrycia wiąże się z dodatkowymi działaniami (np. podniesienie poddasza, aby wygospodarować dodatkowe pomieszczenia mieszkalne, dobudowa okna, wymiana więźby dachowej), które zmienią parametry budynku, właściciel jest zobowiązany zgłosić ten fakt w starostwie na 21 dni przed rozpoczęciem modernizacji. Rozpoczęcie prac będzie możliwe, gdy uprawniony do tego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniesie sprzeciwu. Jeśli natomiast na podstawie dostarczonej dokumentacji uzna, że konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub miejscowe warunki zabudowy nie pozwalają na przeprowadzenie prac w danym zakresie, w ciągu 21 dni powiadomi o tym właściciela nieruchomości. W praktyce więc uzyskanie pozwolenia na budowę będzie konieczne w dwóch przypadkach. Pierwsza sytuacja dotyczy budynków usytuowanych na granicy działki, w których przebudowa dachu spowoduje rozszerzenie obszaru oddziaływania budynku na sąsiednie posesje (np. spowoduje ich zacienienie) lub budynków, których parametry techniczne / użytkowe zmienią się po zakończeniu remontu. Pozwolenie na budowę będzie też konieczne, gdy chcemy dokonać remontu dachu obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Wówczas do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy jeszcze dołączyć pozwolenie wydane przez konserwatora zabytków.

Wymiana dachu - blachodachówka na słabej więźbie dachowej

Jeśli budynek, na którym chcemy wykonać remont dachu, liczy już sobie wiele lat, niezbędnym krokiem, który należy podjąć, będzie ocena stanu więźby dachowej, dokonana przez rzeczoznawcę. Jeśli na podstawie przeprowadzonych oględzin uzna on, że stan więźby jest dobry, możliwa będzie wymiana dotychczasowego pokrycia dachowego na nowe (takiego samego typu) lub zastosowanie innego, lżejszego (np. blaszanego lub aluminiowego pokrycia dachowego). Prace remontowe rozpoczyna demontaż starego pokrycia, który nie jest trudnym zadaniem, jednak wymaga starannego zabezpieczenia dachu przed opadami, tym bardziej, że prace mogą trwać relatywnie długo. Odsłonięcie konstrukcji dachu jest ponadto okazją do wykonania przeglądu stanu izolacji przeciwwilgociowych i termicznych (jeśli budynek je posiadał) i ewentualnych napraw. Jeśli prace remontowe zakrojone są na szerszą skalę i inwestor planuje np. zaadaptować poddasze na pomieszczenia mieszkalne, to wówczas konieczne będzie ułożenie na krokwiach odpowiedniej folii paroprzepuszczalnej, która uniemożliwi skraplanie się wilgoci.

Kolejne prace zależą od tego, czy konstrukcja dachu wykonana jest z  kontrłat i łat, czy też występuje tzw. sztywne poszycie, zazwyczaj zaizolowane papą. W sytuacji, w której inwestor decyduje się na wymianę pokrycia na blachodachówkę, to można ją bez przeszkód zamontować na poszyciu z łat i kontrłat, natomiast w przypadku sztywnego poszycia, warto wymienić je na lżejszą konstrukcję.

wymiana pokrycia dachowego

Rzeczoznawca oceni ponadto, czy możliwe jest ułożenie na istniejącej więźbie dachowej pokrycia cięższego niż to, które wieńczyło dach wcześniej. Najczęściej konstrukcja dachu i więźby, planowana na etapie budowy domu, uwzględnia konkretny typ pokrycia i jego wagę, przez co zamiana lżejszego pokrycia na cięższe najczęściej nie jest możliwa.

Jednym z najbardziej uniwersalnych pokryć dachowych, które sprawdzą się zwłaszcza wtedy, gdy na budynku znajduje się słaba więźba dachowa, są blaszane pokrycia dachowe Jako lekkie pokrycie nie obciążają one budynku, a ponadto są bardzo atrakcyjne cenowo i trwałe. Atutem takiego pokrycia dachowego jest też rozbudowana gama wzorów i kolorów, co ułatwia wkomponowanie ich w otoczenie i dopasowanie do elewacji czy stolarki okiennej.

Pokrycie dachowe na starym pokryciu

Najmniej inwazyjnym remontem dachu jest ułożenie nowego pokrycia na starym, z pominięciem demontażu tego ostatniego. Tego typu remont dachu można przeprowadzić na dachach skośnych, pokrytych papą, gontem bitumicznym, czasem również na dachach z płaską blachą. Ważne jest, aby decyzji o ułożeniu nowego pokrycia na starym nie podejmować samodzielnie, poprzedzając ją konsultacją z rzeczoznawcą lub z wykonawcą, który oceni wytrzymałość więźby. Jeśli nie ma przeciwwskazań, to na starym pokryciu przybija się zaimpregnowane kontrłaty (wzdłuż krokwi), a prostopadle do nich łaty.

Również w takiej sytuacji świetnym pokryciem dachu, z którego nie będzie demontowane stare pokrycie, okaże się blachodachówka. Nie obciąży ona nadmiernie ani konstrukcji, ani... naszego budżetu, zwłaszcza że wyeliminowany zostanie koszt demontażu poprzedniego pokrycia i wszystkie związane z nim uciążliwości.

Jakie są koszty wymiany pokrycia dachowego?

Koszt wymiany pokrycia dachowego zależy od wielu czynników, przede wszystkim od tego, w jakim stanie znajduje się dach do remontu. Najtańszy wariant to ułożenie nowego pokrycia na dotychczasowym, jednak nie zawsze jest on możliwy do zrealizowania z uwagi na zbyt niską wytrzymałość więźby.

Więcej zapłacimy, jeśli stare pokrycie trzeba będzie zdemontować (a koszt ten może okazać się zaskakująco wysoki np. wtedy, gdy na dachu do wymiany znajdują się materiały niebezpieczne, wymagające specjalnej techniki demontażu, jak popularny w latach 60 i 70 eternit).

wymiana dachu pozwolenie

Finalny koszt inwestycji zależy również od stopnia skomplikowania prac – oczywiste jest, że jeśli przy okazji remontu pokrycia zdecydujemy się jeszcze na inne prace (np. wygospodarowanie dodatkowego otworu okiennego), to za całość zapłacimy więcej.

Cena, jaką musi ponieść inwestor zależy również od wybranego rodzaju pokrycia. Warto przy tym pamiętać, że na etapie inwestycji lepiej zapłacić więcej za trwalsze pokrycie. Pozwoli to zaoszczędzić pieniądze później, gdy konieczne staną się remonty, nieuniknione w przypadku najtańszych pokryć.

Jak wybrać producenta pokryć dachowych?

Na tak zadane pytanie można odpowiedzieć tylko w jeden sposób: producenta pokryć dachowych trzeba wybrać z rozsądkiem. Dach, który jest elementem najbardziej z całego budynku wyeksponowanym na działanie opadów czy promieniowanie słoneczne, musi być solidny, wytrzymały, trwały, zapewnić budynkowi i jego mieszkańcom solidną ochronę na lata. Warto zwrócić uwagę, jakie doświadczenie ma wybrany producent – firmy długo obecne na rynku, jak Blachotrapez (50 lat) udzielają na swoje wyroby wieloletniej gwarancji, która z uwagi na tak długi staż producenta, nie jest jedynie pustym zapisem na papierze. Dlatego na niektóre ze swoich pokryć Blachotrapez z pełną odpowiedzialnością udziela nawet 60 lat gwarancji, co jest pochodną wysokiej jakości oferowanych wyrobów. Istotnym aspektem, który warto mieć na uwadze jest też materiał wsadowy stosowany w pokryciach, dokładniej zaś – z jakich hut pochodzi. Renomowani dostawcy, jak np. ThyssenKrupp, Hydro Aluminium, Tata Steel, dzięki ścisłej kontroli procesu produkcyjnego, są w stanie zaoferować materiał najwyższej klasy. Użyty jako komponent w produkcji pokryć dachowych pozwoli cieszyć się bezproblemową eksploatacją przez wiele lat.

3
12 minut
Dodaj swój komentarz
Komentarze (3)
Czy ktoś mógłby polecić dobrego producenta pokryć dachowych? Planuję zmianę dachu na moim starym domu i zależy mi na solidnym, trwałym materiale, który zapewni ochronę na lata.
Adam
Mam pytanie dotyczące przebudowy dachu. Czy konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę przy planowanej zmianie pokrycia dachowego na blaszaną blachodachówkę?
Karolina
Czy ktoś mógłby polecić rzeczoznawcę, który specjalizuje się w ocenie stanu więźby dachowej? Planuję remont dachu i chciałbym mieć pewność, że wszystko będzie przeprowadzone zgodnie z normami i bezpiecznie.
Piotr
Nie wiesz jaki produkt wybrać?

Skontaktuj się
z naszym doradcą!

Jesteśmy częścią Grupy Blachotrapez
Grupa Blachotrapez
logo-blachotrapez
logo-btrsystems
logo-krop
logo-revoltenergy
pbc-panels
logo-pvex
logo-gard
logo-pbc
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.