RODO - sygnaliści

Obowiązek informacyjny RODO dla osób zgłaszających kanałem wewnętrznym naruszenia prawa w zakresie przedmiotowym opisanym w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Blachotrapez Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdrój, ul .Kilińskiego 49 A.
  2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@blachotrapez.com.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia prawa zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
  4. Pani/Pana dane osobowe wskazane w zgłoszeniu są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ale ich podanie nie jest wymagane do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia.
  5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeżeli rozpatrzenie zgłoszenia będzie wymagało przetwarzania danych, co do których nie istnieje możliwość zastosowania obowiązujących przepisów prawa.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia przyjęcia zgłoszenia. Dalsze przetwarzanie będzie możliwe wyłącznie w celu prowadzenia rejestru zgłoszeń, nie dłużej niż 5 lat.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
  9. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W przypadku realizowanych procesów automatycznego podejmowania decyzji o przyjęciu zgłoszenia lub/i profilowania przetwarzanie Pani/Pana danych odbywać się będzie wyłącznie za zgodą.
  10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Jesteśmy częścią Grupy Blachotrapez
Grupa Blachotrapez
logo-blachotrapez
logo-btrsystems
logo-krop
logo-revoltenergy
logo-pvex
logo-gard