RODO - sygnaliści

Obowiązek informacyjny RODO dla osób zgłaszających kanałem wewnętrznym naruszenia prawa w zakresie przedmiotowym opisanym w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Blachotrapez Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdrój, ul .Kilińskiego 49 A.
  2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@blachotrapez.com.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia prawa zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
  4. Pani/Pana dane osobowe wskazane w zgłoszeniu są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ale ich podanie nie jest wymagane do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia.
  5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeżeli rozpatrzenie zgłoszenia będzie wymagało przetwarzania danych, co do których nie istnieje możliwość zastosowania obowiązujących przepisów prawa.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia przyjęcia zgłoszenia. Dalsze przetwarzanie będzie możliwe wyłącznie w celu prowadzenia rejestru zgłoszeń, nie dłużej niż 5 lat.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
  9. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W przypadku realizowanych procesów automatycznego podejmowania decyzji o przyjęciu zgłoszenia lub/i profilowania przetwarzanie Pani/Pana danych odbywać się będzie wyłącznie za zgodą.
  10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Jesteśmy częścią Grupy Blachotrapez
Grupa Blachotrapez
logo-blachotrapez
logo-btrsystems
logo-krop
logo-revoltenergy
pbc-panels
logo-pvex
logo-gard
logo-pbc
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.