Społeczna
odpowiedzialność w biznesie

Jesteśmy świadomi naszych zobowiązań wobec społeczności, pracowników i środowiska naturalnego. Dlatego konsekwentnie realizujemy działania w kilku wybranych obszarach.