Sprawdź blog
Blachotrapezu

0 6 minut

Osadnik rynnowy, nazywany też czyszczakiem lub butem, to bardzo praktyczne rozwiązanie, które pozwala skutecznie odseparować zanieczyszczenia, jakie z wodą deszczową spływają z połaci dachowej przez rurę spustową. Montaż osadnika rynnowego jest niezbędny wówczas, gdy planujemy odprowadzić deszczówkę do kanalizacji deszczowej lub do instalacji rozsączającej.

poprzednie
1 2 3 4 5